PROIZVODI

Elektro materijali obuhvataju različite komponente i proizvode koji se koriste u električnim instalacijama, električnim uređajima i mrežama. Evo nekih od ključnih proizvoda elektro materijala:

01

Električne provodnici i kabli:

Postoje različiti tipovi provodnika i kablova koji se koriste za prenos električne energije u domaćinstvima, industriji i drugim oblastima.

02

Električni utikači i utičnice:

Ovo su komponente koje se koriste za povezivanje električnih uređaja s električnom mrežom.

03

Prekidači i sklopke:

Omogućavaju kontrolu električnog kola, uključivanje ili isključivanje struje.

04

Električne kutije i spojnice:

Koriste se za zaštitu i povezivanje žica i kablova.

05

Rasvetna tela:

Različite vrste svetiljki za osvetljenje prostora.

06

Automatski osigurači i prekidači:

Koriste se za zaštitu električnih kola od preopterećenja i kratkih spojeva.

07

Transformatori:

Omogućavaju promenu nivoa napona u električnim mrežama.

08

Razvodne table:

Koriste se za organizaciju i distribuciju električne energije u različitim delovima zgrade ili industrijskog postrojenja.

09

Ostala oprema i pribor:

Ovo uključuje različite električne priključke, izolacione materijale, držače kablova i druge pribore.